MŨ OFF ROAD LS2 PIONEER MX436 -BLACK

2,700,000 

HÔNG TIN CƠ BẢN MŨ LS2 MX436:
Thương hiệu LS2. 
Đạt chuẩn  ECE/DOT.
Trượng lượng
1300 ± 50 gram
Kích cỡ vỏ 2 kích cỡ vỏ từ M-XXL.
Chất liệu hỗn hợp KPA.
   

Hết hàng