MŨ 3/4 LS2 VERSO OF570 2 KÍNH -BLACK/GREEN

2,500,000 

HÔNG TIN CƠ BẢN MŨ LS2 FF320:

Thương hiệu LS2. 
Đạt chuẩn  ECE/DOT.
Trượng lượng
1250 ± 50 gram
Kích cỡ vỏ 2 kích cỡ vỏ từ M-XXL.
Chất liệu hỗn hợp KPA.
Fullbox gồm túi rút và mỏ lưỡi trai.